تماس با ما
وزارت نفت ایران و وزارت نیرو کلیه پیمانکاران خود را ملزم به اجرا و گرفتن گواهینامه HSE نموده اند. در این زمینه شرکت توف آمادگی صدور گواهینامه HSE MS بر اساس الزامات وزارت نفت ایران و یا صدور گواهینامه های ISO 14001 و OHSAS 18001 یا استاندارد ISO 45001 را دارد.
الزامات موجود در استاندارد HSE وزارت نفت بر گرفته از الزامات سیستم مدیریت ایمنی و محیط زیست انجمن OGP می باشد.انجمن شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی OGP با توجه به ضرورت حفظ محیط زیست و جلو گیری از آلودگی آن هم چنین حفظ ایمنی و سلامت پرسنل و سایر ذینفعان در ارتباط با استخراج ، حمل و پالایش محصولات و مشتقات نفت و گازی اقدام به تدوین استاندارد HSE نموده است.
وزارت نفت ایران به عنوان یکی از اعضای OGP اقدام به ترجمه این استاندارد و ابلاغ آن به تمام شرکت های زیر مجموعه و پیمانکاران فعال در بخش نفت و گاز و پتروشیمی نموده است.
کلیه شرکتهایی که مایلند در به عنوان پیمانکار و مشاور با وزارت نفت و شرکت های تابعه آن همکاری نمایند ملزم به پیاده سازی و دریافت گواهینامه HSE می باشند .
استاندارد HSE الگویی برای شرکت های تولیدی یا پیمانکاری که در جستجوی کسب اطمینان از وضعیت خود در زمینه مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست می باشند و همچنین منجر به ایجاد سیستم یکپارچه میشود.
برای گرفتن گواهینامه HSE داشتن HSE PLAN الزام بوده و شرکت باید فعالیت های ایمنی و بهداشتی خود را بر اساس این HSE PLAN برنامه ریزی و اجرا نماید.
تدوین و داشتن HSE PLAN و ارائه آن در موقع شرکت در مناقصات وزارت نفت و نیرو الزام می باشد.
بسیاری از شرکت ها برای پیاده سازی استاندارد HSE از استانداردهای OHSAS 18001 و ISO 14001 بهره می جویند هرچند اجرای همزمان این دو استاندارد 90 در صد الزامات HSE را پوشش می دهد اما به معنای داشتن گواهینامه HSE نمی باشد. ولی وزارت نفت آن را به عنوان داشتن گواهینامه HSE MS قبول می کند.
شرکت TUV SVERIGE آمادگی دارد با جرای ممیزی اقدام به صدور گواهی نامه HSE برای شرکت های فعال در بخش نفت و گاز و پتروشیمی نماید.چطور گواهینامه HSE بگیریم؟برای گرفتن گواهینامه HSE شرکت ها باید:
• تمام خطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای و اثرات زیست محیطی) HSE ( فعالیت ها و محصولات خود را شناسایی نمایند.
• الزامات قانونی در زمینه HSE و کیفیت مرتبط با کار خود و محصول خود را شناسایی نمایند.
• اقدام به ارزیابی ریسک ها و اثرات زیست محیطی فعالیت های خود کنند.
• با توجه به نیاز خود اقدام به تعیین اقدام لازم برای کاهش ریسک ها و اثرات منفی hse نمایند.
• این اقدامات را اجرا کند.
• برنامه های برای سنجش سطح سلامت پرسنل ، اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی و انجام مانور برای آمادگی برای شرایط اضطراری داشته باشد و اجرا نماید.
• نتایج و عملکرد سیستم مدیریت HSE MS خود را پایش کند.
شرکت توف آماده صدور گواهینامه HSE برای شرکت در مناقصات و یا سایر استفاده ها می باشد.
برای اخذ گواهی HSE با ما تماس بگیرید.مزایای پیاده سازی این استاندارد HSE و اخذ گواهینامه از TUV SVERIGE : ایجاد یک نگرش سیتماتیک به مسائل ایمنی زیست محیطی و بهداشت در سازمان با اجرای HSE.
 کاهش حوادث ایمنی و زیست محیطی
 کاهش بیماری های شغلی و مشکلات ناشی از آن از طریق پیاده سازی HSE
 کاهش هزینه ها (که ناشی از پرداخت جرایم مربوط به حوادث)
 مدیریت و ارزیابی دقیقتر بر عملکرد HSE پیمانکاران
 منظم نمودن فعاليتهاي ايمني و بهداشت حرفه اي و كاهش تبعات زيست محيطي منفي و افزايش اثرات مثبت آن در جامعه با گرفتن گواهینامه HSE از TUV SVERIGE
 امکان شرکت در مناقصات وزارت نفت و نیرو
 بهبود انگيزش و آگاهي كاركنان به علت درگير نمودن مديرت ارشد و مشاركت او درفرآيندهاي ايمني و بهداشت حرفه اي و همچنين زيست محيطي.
 اعتبار گواهی نامه های صادره از TUV SVERIGE در ایران و جهاندامنه کاربرد استاندارد HSE یا چه شرکت هایی می توانند گواهیHSE اخذ نمایند؟
پیاده سازی استاندارد HSE و گرفتن گواهینامه HSE MS برای همه ی سازمان ها و شرکت ها اعم از صنعتي ، غير صنعتي ، توليدي و پيمانكاري امکان پذیر بوده و علی الخصوص برای شرکت های فعال در بخش انرژی همچون نفت ، گاز ، پتروشیمی ، برق، آب، شرکت های مهندسی مشاور و پیمانکاران توصیه می گردد.

کلمات کلید:
صادر کردن گواهینامه HSE و تهیه اچ اس ای پلن الزامات HSE وزارت نفت ، صدور گواهی نامه TUV برای HSE ، چطور گواهینامه HSE بگیریم ، روش گرفتن گواهی HSE برای شرکت ها ، چطور گواهینامه TUV بگیریم ، خطرات کار در محیط های صنعتی و گواهینامه TUV برای ایمنی و بهداشت حرفه ای ، گواهینامه آموزشی TUV و اجرای آموزش های HSE اثرات زیست محیطی آلاینده ها و اقدامات برای کاهش آنها و گواهی HSE نظامنامه HSE روش تهیه HSE PLAN صدور سریع گواهینامه HSE گرفتن گواهینامه HSE برای شرکت در مناقصات چطور HSE PLAN تهیه کنیم؟ چطور گواهینامه تی یو وی بگیریم؟ مدارک مورد نیاز HSE برای شرکت در مناقصات وزارت نفت و نیرو.
طرح HSE چیست؟ شرکت های مورد تایید برای صدور گواهینامه HSE برای مناقصات. هزینه گرفتن گواهی HSE شرکت گواهی دهنده BSI شرکت CB برای ایزو DNV شرکت DQS شرکت IMQ شرکت گواهی دهنده RWTUV شرکت توف نورد.