تماس با ما

HACCP

آیین کار سلامت محصولات غذایی HACCP با ازدیاد گواهینامه های HACCP بسیاری از مردم سوال می کنند HACCP چیست و مخفف چه کلماتی است؟ آیین …

ISO 22000

استاندارد جهانی مدیریت ایمنی محصول در صنایع غذایی و صنایع وابسته ISO 22000 در صنایع غذایی گرفتن گواهینامه های سلامت محصول از اهمیت زیادی برخوردار …

GMP

GMP چیست؟سلامت و ایمنی رکن اصلی در تولید محصولات در کشورهای پیشرفته می باشد برای تولید یک محصول سالم ، ایمن و با کیفیت داشتن …