تماس با ما

آیین کار سلامت محصولات غذایی HACCP

با ازدیاد گواهینامه های HACCP بسیاری از مردم سوال می کنند HACCP چیست و مخفف چه کلماتی است؟

آیین کار ایمنی و سلامت مواد غذایی (HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Point یا تجزیه تحلیل خطر و کنترل نقطه بحرانی شناخته شده ترین استاندارد مدیریت سلامت مواد غذایی در جهان می باشد که اولین بار برای تامین غذای سالم برای فضانوردان در پروژه اعزام بشر به فضا ایجاد و به کار گرفته شد.
آیین کار HACCP دارای 7 گام بوده که الزامات آن در CODEX غذایی شرح داده شده و ترجمه آن در استاندارد ایران ISIRI 4557 آورده شده این گام ها عدم آلودگی و سالم بودن محصولات غذایی را در مراحل تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده تضمین می کند و شامل کلیه مراحل تولید و توزیع محصول از مواد اولیه تا تحویل به مصرف کننده می شود .
اصول 7 گانه HACCP عبارت است از :
الف) تجزیه و تحلیل خطر: یعنی شناسایی کلیه خطرات فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی که در مراحل مختلف تولید امکان وقوع دارد .
ب) تعیین نقاط کنترل بحرانی (CCP) : منظور از نقطه کنترل بحرانی نقطه ای است که باید در آن کنترلهای لازم به منظور پیشگیری یا حذف خطرات مربوط به ایمنی غذا ، یا کاهش آنها به سطح قابل قبول صورت گیرد .
ج ) تعیین حد و حدود بحرانی منظور تعیین حد قابل قبول برای هر یک از نقاط بحرانی و مشخصه کنترلی می باشد .
د) ایجاد سیستمی برای پایش نقاط بحرانی ( CCP) و برقراری مسئولیت و روش ها و نحوه کنترل نقاط کنترل کنترل بحرانی .
ه ) انجام اقدامات اصلاحی : در مواردی که پایش نشان دهد که نقطه کنترل بحرانی خاصی تحت کنترل نمی باشد اقدام اطلاحی مناسب طرح ریزی و اجرا میشود .
و ) بررسی اثر بخشی سیستم: تعیین و پیاده سازی روشهایی برای تایید اینکه سیستم HACCP بطور اثر بخش عمل می کند.
ز ) مستند سازی و حفظ سوابق : نگهداری و به روز آوری کلیه مدارک مربوط به طرح ریزی سیستم و سوابق مربوط به پیاده سازی آن.

در کشور های اروپایی صنایع غذایی ملزم به پیاده سازی الزامات HACCP در سیستم مدیریت کیفیت خود هستند و داشتن تنها گواهینامه ISO 9001 . در سازمان کارساز نمی باشد.
پیاده سازی آیین کار HACCP به تنهایی توصیه نمی شود و بهتر است به صورت جزیی از استاندارد ISO 9001 اقدام به طراحی و پیاده سازی آن شود .
شرط لازم برای پیاده سازی HACCP داشتن شرایط مناسب محیط تولید و ارائه خدمات و رعایت اصول GMP و استفاده از مواد اولیه و فرآیندهای تولید ، بسته بندی و ارسال سالم می باشد .

مبنا و مهم ترین رسالت (HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point  پیشگیری از آلودگی و همچنین داشتن شرایط مناسب محیط تولیدGMP Good manufacturing practice است .

مزایای پیاده سازی و گرفتن گواهینامه HACCP
از مهمترین دست آوردهای اجرای HACCP و گرفتن گواهینامه هسپ می توان به:
• حرکت به سوی تولید محصول غذایی و دارویی با کمترین احتمال آلودگی
• پیشگیری از آلودگی بجای اصلاح
• ایجاد اطمینان در مشتریان با مشاهده گواهینامه HACCP
• پوشش دادن الزامات وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو در زمینه سلامت مواد غذایی
• بهبود زیرساخت های در تولید کننده مواد غذایی به منظور گرفتن گواهینامه
• بهبود شرایط GMP و GHP با اجرای سیستم HACCP و گرفتن گواهی
• اطمینان از کنترل های اثربخش سالم بودن غذا از مزرعه تا چنگال مصرف کننده
• ایجاد سیستم حفظ اطلاعات و دانش سازمانی
• بهداشت مواد غذایی و ایجاد رغبت در مشتریان
اشاره کرد.
وزارت بهداشت تمام بیمارستان ها را ملزم کرده که آیین کار و استاندارد HACCP را در آشپزخانه بیمارستان ها پیاده نمایند و انتظار می رود برای کافی شاپ ها و رستوران ها ا استاندارد HACCP الزام شود.

شرکت TUV آماده صدور گواهینامه HACCP برای شرکت ها و موسسات تولید کننده مواد غذایی و دارویی و همچنین شرکت هاد دخیل در زنجیره تولید این محصولات می باشد برای اخذ گواهینامه HACCP با ما تماس بگیرید.

کلمات کلید:
روش گرفتن گواهینامه HACCP ، الزامات استاندارد HACCP ، چگونه گواهینامه HACCP بگیریم ، نظام مدیریت ایمنی و سلامت محصول HACCP ، تاییدیه HACCP ، اخذ گواهینامه سلامت محصول HACCP ، چرا گواهینامه HACCP بگیریم ، گواهینامه HACCP چیست ؟ کاربرد های گواهینامه HACCP چیست ؟ آیا داشتن گواهینامه HACCP به معنای سلامت مواد غذایی است چطور گواهینامه HACCP بگیریم