تماس با ما

سیستم مدیریت یکپارچه – Integrated management system – IMSگواهینامه سیستم یکپارچه مدیریت IMS  جیست؟

سيستمهاي مديريت يكپارچه درواقع با هدف تلفيق و یکپارچه سازی سه سیستم ؛ مديريت كيفيتي بر اساس ISO 9001، مديريت زيست محيطي بر اساس ISO 14001 و مديريت ایمنی بر اساس OHSAS 18001   و یا  ISO 45001درجهت رسيدن به يك سيستم جامع مديريتي مطرح شده است، هرچند فرایند یکپارچه سازی می تواند شامل استاندارد ها و سیستم های دیگر علاوه بر سه سیستم فوق نیز باشد و در مدت كوتاهي كه از آغاز بحث و بكارگيري آن مي گذرد ، توانسته است نتايج مثبت و قابل توجهي به بار آورد.

مزایای  پیاده سازی و اخذ  همزمان گواهینامه استانداردهای ISO9001, OHSAS 18001 و ISO 45001 یا OHSAS 18001   :

  1. اجرای سیستم مدیریت یکپارچه باعث صرفه جویی در موارد ذیل می شود:
  • کاهش زمان استقرار و تسریع در آمادگی سیستم برای ممیزی و صدور گواهینامه IMS
  • کاهش هزینه های استقرار ،ممیزی و نگهداری سیستم های ISO 14001, ISO45001, ISO 9001 و OHSAS
  • کاهش دفعات اجرای ممیزی داخلی و شخص سوم در طول سال
  1. افزایش بهره وری از طریق:
  • کاهش فعالیتهای اداری به علت وجود بندهای مشترک در ایزو ها
  • حذف دوباره کاریها و ارتباطات تکراری

کاهش تضاد میان این سه سیستم

  1. بهبود اثر بخشی فرآیند های سازمانی و تعامل آنها
  2. کاهش حجم مستندات و اطلاعات مستند سیستم مدیریت
  3. بهره وری بیشتر سیستم یکپارچه مدیریت

دامنه کاربرد :

تمامي شركتها و سازمانها اعم از دولتي  ، خصوصي ، صنعتي و خدمات میتوانند برای دریافت گواهینامه سیستم یکپارچه مدیریت اقدام نمایند بویژه پیاده سازی یکپارچه استاندارد های ایزو 9001 ایزو 14001 و ایزو 45001 به شرکت های پیمانکار توصیه می شود.

مدیریت یکپارچه بر اساس استاندارد های ISO 14001, ISO45001, ISO 9001 برای هر سازمانی، فارغ از اندازه و بخش، که برای هماهنگ نمودن سیستمهای مدیریتی خود به یک سیستم واحد با مستندسازی کامل، سیاست گذاری، روش ها و پروسه ها نیاز مند می باشد، قابل استفاده است. غالبا سازمانهایی به این سیستم رجوع می کنند که سیستم مدیریتی بالغی داشته و خواهان آن هستند که سیستم های مدیریتی دیگری را جایگزین نمایند.

کلمات کلید

گواهینامهIMS گرفتن گواهینامه HSE روش گرفتن گواهینامه سیستم یکپارچه IMS   اخذ گواهی نامه ISOگرفتن  گواهینامه TUV   با هم    هزینه گرفتن ISO اخذ گواهینامه ISO IMS شرایط گرفتن گواهینامهISO 9001و  HSE شرکت گواهی دهنده BSI شرکت گواهی دهندهTUV شرکت گواهی دهنده IMQ  شرکت گواهی دهنده ASYS  شرکت گواهی دهنده BVشرکت های گواهی دهنده معتبر در ایران   شرکت گواهی دهنده آلمانی  شرکت گواهی دهنده انگلیسی  DNV صدور گواهی برای شرکت در مناقصات وزارت نفت و نیرو گواهینامه HSE   برای سازمان ها و شرکت های قطعه ساز خودرو گواهینامه IMS   چیست؟ چرا گواهینامه IMS  و HSE MS بگیریم گواهینامه IMS   ارزان چطور سریع گواهینامه بگیریم گواهی نامه HSE  ارزان برای شرکت در مناقصه گواهینامه سریع HSE  برای مناقصات وزارت نفت