تماس با ما
اخذ گواهینامه OHSAS 18001:2007
حوادث در محیط های کار و بیماری های شغلی ضمن اینکه پیامدهای اجتماعی شدیدی را دارا می باشد به شدت به بهره وری یک سازمان و وجهه آن آسیب وارد می کند.

کلمه OHSAS سر واژه ای است که از حروف اول Occupational health & safety assessment series به معنای سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی گرفته شده و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 استانداردی قابل ممیزی و صدور گواهینامه است که در پاسخ به نیاز سازمان ها به یک استاندارد که بتوانند سیستم مدیریت خود را در زمینه های بهداشتی و ایمنی ارزیابی نمایند،جهت دریافت گواهینامه مدیریت ایمنی بوسیله انسیتو استاندارد انگلستان با همکاری 14 شرکت گواهی دهنده تدوین شده و بوسیله کشور انگلستان به عنوان استاندارد BS منتشر شده و بسیاری از کشورهای دیگر آن را به رسمیت شناخته اند .
استاندارد OHSAS 18001 در برگیرنده تمامی عملیات و فعالیت های داخلی سازمان می باشد و با رویکردی جامع به شناسایی ریسکهای موجود و راههای جلوگیری از بروز حادثه و پیشگیری از بیماری های شغلی پرداخته و وضمن اجرای این راهکارها بطور مستمر سیستم مدیریت ایمنی سازمان را بهبود میدهد.
ساختار استاندارد 18001 OHSAS بسیار شبیه به استاندارد جهانی ایزو 14001 و سازگار با استاندارد های ISO9001 و ISO14001 می باشد تا سازمان ها بتواند به راحتی سیستم های مدیریت کیفیت ،محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی را با یکدیگر ادغام و سیستم مدیریتی یکپارچه ای را ایجاد نمایند.
یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را در شناسایی ،حذف و یا به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با بهداشت و ایمنی کارکنان خود وسایر طرف های ذینفع که در معرض ریسک های OH&S قرار دارند یاری می نمایند.مزایای پیاده سازی استاندارد OHSAS 18001:
 تفکری طرح ریزی شده و مستند در ارتباط با بهداشت و ایمنی شغلی
 ساختاری مناسب برای مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی
 ایجاد محیط کاری ایمن‌تر و سالم‌تر
 افزایش آگاهی و دانش در خصوص مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 کاهش ریسک حوادث، رویدادها و ….
 شناسایی مخاطرات و عوامل زیان آور ناشی از کار
 تدوین کنترل های لازم برای مهار خطرات و کاهش سوانح کار
 كاهش زيانهاي ناشي از حوادث
 كاهش اتلاف وقت در اثر كار نكردن فرد/ افراد حادثه ديده و توقفات کار
 كاهش اتلاف وقت به واسطه نگراني‌هاي ناشي از پيامدهاي حادثه و امدادرساني
 كاهش ميزان خرابي دستگاه يا اتلاف مواد و در نتيجه ضايعات كمتر در توليددامنه کاربرد:
این استاندارد بدون هیچ محدودیتی در کلیه سازمان‌های تولیدی و خدماتی که توجه به سلامت و ایمنی شغلی کارکنان ، نیروی انسانی و سایر ذینفعان را در فهرست اهداف خود قرار داده اند قابل پیاده سازی می باشد.
شرکت TUV مفتخر است با تمام شرکت ها برای ممیزی و صدور گواهینامه همکاری نماید. شرکت TUV SVERIGE پیشنهاد می کند این استاندارد همزمان با استاندارد ISO 14001 و HSE پیاده سازی گردد این باعث کاهش هزینه های اجرا و صدور گواهینامه می شود.

کلمات کلید
صدور گواهی نامه OHSAS 18001 گواهینامه HSE نحوه اخذ گواهینامه ISO18001 از شرکت TUV SVERIGE کنترل ریسک های ایمنی و بهداشت با استفاده از استاندارد OHSAS 18001 استاندارد ایمنی اخذ گواهینامه OHSAS 18001 نحوه گرفتن گواهینامه TUV برای ایمنی و بهداشت علامت ohsas به چه معنی است. چطور hse plan بنویسیم. گرفتن گواهینامه تی یو وی و اخذ گواهینامه توف ، علامت تی یو وی به چه معنی است. معنی علامت TUV و HSE به چه معنی است.
چطور گواهینامه hse بگیریم. گواهینامه hse برای باشگاه های ورزشی. ثبت و صدور گواهینامه ایمنی و بهداشت حرفه ای HSE برای شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصه های وزارت نفت.